Wat is een BIN ?


Wat is een BIN


Wat is een "Buurt Informatie Netwerk"

Het is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaald afgelijnd gebied dat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten, de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiedienst, op basis van een vooraf bepaald gestructureerd en professioneel plan inzake de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen, zo snel en doeltreffend mogelijk laat verlopen zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.


Een buurtinformatienetwerk wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven helpt te voorkomen, het kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.


Hoe werkt een BIN


In een bepaald afgelijnd gebied wordt op een gestructureerde manier samengewerkt tussen burgers en in overleg en samenspraak met de politiediensten.

Het is een professioneel uitgewerkt plan waarbij de berichtgeving van misdrijven of verdachte gedragingen zo snel en doeltreffend mogelijk verloopt zonder te patrouilleren of bijzondere waakacties te organiseren.

Bij verdachte gedragingen kan je best zo snel mogelijk het nummer 101 vormen, je naam en adres vermelden (En dat je toegetreden bent tot de BIN + naam van het BIN), en het relaas van de feiten brengen. Die informatie wordt opnieuw professioneel. Elk telefoonnummer, aangesloten bij zo'n BIN wordt dan opgebeld. Deze stem zegt dat er een boodschap is voor u, deze boodschap wordt tweemaal herhaald.


Het logo van het BIN heeft de volgende betekenis:


Het bord stelt de omarming van de woonwijk voor met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen.

Bovenaan staat de naam "BUURT INFORMATIE NETWERK" en onderaan "SAMEN ZORGEN WE VOOR VEILIGHEID".


Deze borden worden geplaatst op de toegangswegen tot de BIN's..